UW RECHTEN TIJDENS EEN VERHOOR

Ingevolge de Salduzwet hebt U als verdachte recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat voorafgaand aan het verhoor en recht op bijstand van een advocaat bij het verhoor, dit zowel bij het eerste als navolgende verhoren.

Wanneer U niet van Uw vrijheid bent beroofd zal U schriftelijk worden uitgenodigd voor het verhoor door de politie en wordt U verondersteld voorafgaand aan uw verhoor zelf een advocaat te hebben geraadpleegd voor een overleg en dient U zelf een advocaat te vragen U bij te staan bij het verhoor.

Wanneer U van Uw vrijheid bent beroofd zal de politie U voorafgaand aan het effectieve verhoor vragen of U bijstand wenst van een advocaat naar keuze of een advocaat van de permanentiedienst.

In dit laatste geval zal de opgeroepen advocaat zich binnen de 2 uur naar het politiekantoor begeven. Vervolgens kan U maximaal gedurende 30 minuten een vertrouwelijk overleg hebben met de opgeroepen advocaat, vooraleer het verhoor effectief zal aanvatten.

Voorafgaand aan het verhoor zal Uw advocaat Uw wijzen op Uw rechten en verduidelijken hoe U Uw verhoor best aanpakt gelet op de elementen die U hem aanreikt: (gedeeltelijke) verklaring afleggen, afwachtende houding aannemen, beroep doen op zwijgrecht, e.d.

Tijdens het verhoor zal Uw advocaat aanwezig blijven, hij of U kunnen het verhoor éénmaal onderbreken voor een bijkomend overleg gedurende maximaal 15 minuten.

Op het einde van het verhoor kunnen U en Uw advocaat opmerkingen formuleren over het onderzoek en het verhoor. Dit houdt o.m. in dat hij kan vragen dat bepaalde vragen en/of antwoorden worden verduidelijkt of geherformuleerd, bepaalde onderzoekshandelingen worden verricht (denk aan: huiszoekingen, verhoren van andere betrokkenen of getuigen, e.d.). Daarnaast zal Uw advocaat controleren of Uw rechten (van verdediging) worden gerespecteerd en of het verhoor regelmatig verlopen is.

De aanwezigheid van een advocaat is wel aangewezen aangezien verdachten vaak het belang van een verhoor onderschatten, tijdens het verhoor hun 'rechten' vergeten, bepaalde zaken in eerste instantie vaak niet correct werden neergeschreven of zelfs helemaal niet werden genoteerd, e.d.

Bovendien staan verdachten er niet steeds bij stil dat hun verhoor later als bewijs in rechte kan worden aangewend.

Verdachten laten zich derhalve beter bijstaan door een advocaat die er mee voor zal zorgen dat uiteindelijk een correcte en goede verklaring in het dossier terecht komt.

U kan steeds een beroep doen op ons kantoor, dat eveneens meewerkt aan de permanentiedienst (24/7), indien U bijstand wenst bij Uw verhoor.

Indien U een rechtsbijstandverzekering dan kan deze mogelijks de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat bij een verhoor ten laste nemen.

Minderjarige hebben trouwens sowieso recht of kosteloze bijstand van een advocaat.

Bent U aangehouden of ontving U een uitnodiging voor verhoor, Your lawyer is just a call away!

Op February 24, 2021