EEN 'GRATIS' ADVOCAAT? + 'PRO-DEO' ADVOCATEN BESTAAN NIET

EEN 'GRATIS' ADVOCAAT?

Zeer vaak weten mensen niet dat ze kosteloos een beroep kunnen doen op een advocaat via hun verzekering.

Rechtsbijstand wordt in de praktijk meestal verzekerd door een aparte polis of aanvullend op een andere polis (autoverzekering, brandverzekering, familiale verzekering,…).

Begaat U bijvoorbeeld een verkeersinbreuk of bent U betrokken in een verkeersongeval, weet dan dat U via Uw autopolis doorgaans beroep kunt doen op een advocaat en dat de verzekering diens kosten draagt.

Weet ook dat U steeds vrije keuze van raadsman hebt, U kiest m.a.w. zelf welke advocaat Uw bijstaat.

Zeer vaak weten mensen niet dat ze kosteloos een beroep kunnen doen op een advocaat via hun verzekering.

Rechtsbijstand wordt in de praktijk meestal verzekerd door een aparte polis of aanvullend op een andere polis (autoverzekering, brandverzekering, familiale verzekering,…).

Begaat U bijvoorbeeld een verkeersinbreuk of bent U betrokken in een verkeersongeval, weet dan dat U via Uw autopolis doorgaans beroep kunt doen op een advocaat en dat de verzekering diens kosten draagt.

Weet ook dat U steeds vrije keuze van raadsman hebt, U kiest m.a.w. zelf welke advocaat Uw bijstaat.

Indien nodig, U weet ons te vinden!

'PRO-DEO' ADVOCATEN BESTAAN NIET

Al te vaak wordt door een rechtzoekende en in de media gesproken over 'pro-deo' advocaten, hetgeen eigenlijk incorrect is.

Het is nl. de rechtzoekende zelf die pro-deo gerechtigd kan zijn op basis van zijn familiale en financiële situatie.

Wanneer de rechtzoekende onder bepaalde inkomstengrenzen blijft, komt hij mogelijks in aanmerking voor de bijstand van een advocaat i.h.k.v. de juridische tweedelijnsbijstand.

Een advocaat, die bereid is bijstand te verlenen aan een rechtzoekende die mogelijks pro-deo gerechtigd is, zal vooraleer hij bijstand kan verlenen wel een aanvraag met bewijsstukken moeten indienen bij het bureau voor juridische bijstand (lees: pro-deo bureau), welke hem vervolgens kunnen aanstellen om effectief bijstand te verlenen.

De inkomstengrezen, welke verschillen naargelang de gezinssituatie van de rechtzoekende, werden per 01/09/2020 drastisch verhoogd met 200,00 EUR ten einde rechtzoekenden de toegang tot de rechter niet te ontnemen alsook ten einde hen de nodige professionele juridische bijstand van een advocaat te geven.

Op February 24, 2021