Terug

Aannemer failliet ?

Vincent Van Pevenaeyge

Aaneemer failliet van 08/2013 en begin 2014 vraagt onderaannemer rest van factuur betalen of niet ?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Met de onderaannemer hebt u geen contractuele band. U hebt van die onderaannemer ook geen factuur ontvangen en nooit met hem enig document ondertekend. Het iis dan ook in principe niet aan de orde deze onderaannemer te betalen. Er bestaat wel een voorrecht van de onderaannemer waardoor deze de opdrachtgever kan aanspreken. Eens de faling is tussengekomen  komt het evenwel enkel nog de curator toe eventueel openstaande saldi te innen bij de opdrachtgever-bouwheer en vervalt dus de mogelijkheid voor de onderaannemer zich rechtstreeks naar u te wenden.