Terug

Contractverlenging via telefoon

cuypers marcel

Zijn contractverlengingen via telefoon voor gsm wettig?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Via telefoon of m.a.w. mondeling kunnen overeenkomsten afgesloten worden. Indien u instemt met een via telefoon gedaan voorstel, ontstaat er dus een perfect geldige overeenkomst. 

Probleem voor de provider is echter om deze overeenkomst nadien ook aan te tonen. Daarom vragen zij meestal om het eerste vrijblijvende gesprek nogmaals te doen, waarbij u ervan wordt verwittigd dat het gesprek wordt opgenomen. Dit gesprek kan dan gebruikt worden als bewijs van de overeenkomst, hoewel ook daarover nog twijfel kan bestaan, aangezien het uiteraard niet zeker is dat u wel degelijk die telefoon opnam.

Tenslotte is het belangrijk ook uw facturen in het oog te houden. Na een telefonisch akkoord met een nieuwe dienst of met een verlenging, wordt dit vermeldt op de factuur. Bij betaling aanvaardt u op dit manier deze overeenkomst en geeft u de provider een bewijs tegen u.

 Altijd goed nakijken dus.

  

Christiaan GORIS