Terug

Dakwerker failliet, hoe geraak ik aan mijn subsidies?

Dhr Seeten

Beste, najaar 2009 liet ik mijn plat dak herstellen voor 11.168 euro.

De dakwerker heeft nooit een factuur gegeven, ook niet na aangetekende brieven.

Door het ontbreken van een factuur kan ik geen aanspraak maken op subsidies voor deze dakwerken.

Het gaat over het ronde bedrag van 2.000 euro subsidies. Voor mij een groot bedrag.

Ondertussen is de dakwerker failliet gegaan (najaar 2010).

De curator zegt me geen factuur te kunnen bezorgen omdat deze van voor het faillissement dateert.

Kan ik het gemiste subsidiebedrag van de dakwerker in persoon recupereren?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte,

Een en ander is niet geheel duidelijk.  Heef u dit bedrag van 11.168,00 EURO betaald voor er een facuur werd opgesteld ?  Dan rijst de vraag op basis van welk document u dit bedrag zou hebben betaald.

Er kan van de curator niet verwacht worden dat deze nog facturen zou opstellen voor prestaties of diensten van voor het faillissement die reeds betaald werden. 
Niettegenstaande de omstandigheden mij niet bekend zijn, heeft u zelf het risico genomen door te betalen voor u een factuur ontving en kan de dakwerker daar niet voor aansprakelijk gesteld worden.
U kan wel vragen aan de curator of hij de betrokken betaling wil attesteren.

Met vriendelijke groeten,

Johan Van Renterghem

advocaat