Terug

Eindfactuurrekening pro deo strafrechtzaken

Violette

Beste, 

Iemand die een klacht neerlegd bij de politie  wegens zedenfeiten en vervolgens een pro deo advocaat inhuurt, 

en later die zaak gelukkig ook wint waarna de zaak wordt afgesloten, uiteindelijk mag genieten van een vergoeding van de Commissie.

Moet die persoon , die pro deo gerechtigd was, een eindfactuur betalen aan de pro deo advocaat of is het zo dat die rekening  door de beschuldigde betaald wordt?

Of is het misschien zo dat er helemaal geen eindrekening wordt overhandigd omdat die door de overheid wordt betaald?

Zou u mij hierop meer duidelijkheid kunnen geven.

Ik dank u bij voorbaat

 

Met vriendelijke groeten

 


2 Antwoorden

Antwoord van Advocatenkantoor Danny Lavreysen

Beste Violette

De persoon die pro Deo gerechtigd was, zal geen eindfactuur krijgen van zijn pro Deo advocaat.

De pro Deo advocaat zal immers door de overheid vergoed worden en is niet gerechtigd om ook van zijn cliënt nog een betaling te vragen.

Indien achteraf blijkt dat de persoon toch niet pro Deo gerechtigd zou zijn geweest, dan zal de overheid haar uitgaven bij de voorheen pro Deo gerechtigde cliënt invorderen.

Met oprechte groeten

Danny LAVREYSEN


Antwoord van Violette

Dank u wel voor uw antwoord .