Terug

Geluidsisolatie

van nieuwenhuyse

Beste,

 

Wij wonen sinds 1,5 jaar in een sleutel-op-de-deur-nieuwbouwwoning. Er gebeurde nog steeds geen definitieve oplevering. Wij wonen aan een straat waar 70km/u mag gereden worden (in eenbocht). Wij ondervinden enorm veel geluidshinder vanuit de straat. Ook ons huis davert mee bij het vele vrachtverkeer. Naast onze slaapproblemen begint ons huis langs alle kanten barsten te vertonen. Wij hebben het gevoel dat ons huis (bouw, isolatie, e.d.) niet is aangepast aan de straat waarin ons huis staat. Ook onze binnenmuren laten elk geluidje en zuchtje door.

Bestaan hierover wetgevingen en hebben wij hier rechten over?

Maw kunnen wij hier iets tegen ondernemen?

Mvg


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte,

 

Heeft u reeds een ingebrekestelling opgesteld en verzonden ?  Wat is er contractueel voorzien inzake de oplevering ?  Dit blijkt niet onmiddellijk uit uw feitenrelaas.

 

Inzake verborgen gebreken verplicht artikel 1648 van het burgerlijk wetboek u om binnen een "korte termijn" een rechtsvordering in te stellen.  Zo u nog geen ingebrekestelling verzonden heeft kan u dit desgevallend nog steeds doen en stellen dat u de verborgen gebreken pas nu tot uiting komen waardoor u zich genoodzaakt ziet om stappen te ondernemen.  U kan evenwel nog de mogelijkheid bieden om tot een regeling te komen.  Doorgaans neemt de rechtspraak aan dat de "korte termijn" loopt vanaf het ogenblik van de levering van het verkochte goed, voor zover het gebruik van dat verkochte goed toeliet om het gebrek te ontdekken.  De aard van de verborgen gebreken zal evenwel ook een belangrijke rol spelen in de beoordeling van die termijn, net zoals het feit of er nog aan een regeling tussen de betrokken partijen gewerkt werd of niet.

 

Inzake de geluidshinder is er geen specifieke wetgeving als dusdanig, doch er is het Belgische normontwerp NBN S01-400-1 (2006), ‘Akoestische criteria voor woongebouw’ die alle akoestische eisen voor woongebouwen bevat. Dit zijn normen die van toepassing zijn in de bouw en die bij een (gerechtelijk) deskundigenonderzoek in aanmerking zullen worden genomen om na te gaan of er een fout is geweest bij het concipIëren of bij de uitvoering van de betrokken woning.  Deze normen werden in 2006 nog aangepast aan de Europese Normen en stelt eisen die beter aansluiten bij de huidige verwachtingen inzake wooncomfort.

 

Indien de hinder dermate ernstig is kan het aangewezen zijn technisch advies in te winnen en een verslag te laten opmaken dat u kan gebruiken bij een ingebrekestelling

 

U wacht dus best niet te lang met het verzenden van een ingebrekestelling.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Johan Van Renterghem