Terug

Hoe ontbind ik een compromis?

marijke

Beste,

Mijn woning is reeds 9 maanden verkocht. Na al die maanden is de akte nog niet verleden omdat de koper nog geen lening heeft. Hoe kan ik de compromis ontbinden?  De koper wil de compromis niet ontbinden.

Alvast bedankt 


2 Antwoorden

Antwoord van Advocatenkantoor Goris & Van Herck

Is er een opschortende voorwaarde opgenomen in het voordeel van de koper in geval hij geen lening krijgt in de compromis? Normaal is daaraan een periode verbonden, bv. drie maanden. Indien de koper binnen die periode niet aangeeft dat hij geen lening heeft gekregen (met de nodige bewijsstukken), geldt de opschortende voorwaarde niet meer en is de verkoop definitief. Indien de koper dan toch nog onder de aankoop wil uitkomen, is hij een schadevergoeding verschuldigd. Uiteraard kan dit alles enkel afgedwongen worden via de rechtbank.


Antwoord van Advocaat Michel Boghe

Het komt wat vreemd voor dat de koper niet wenst te ontbinden. U kan zich informeren via de notaris wat de intenties van de koper zijn. Probleem is ook dat 4 maanden na de compromis de registratierechten verschuldigd zijn. Indien de koper blijft talmen is het aangewezen een aangetekende ingebrekestelling te verzenden. Blijft deze zonder gunstig gevolg, dient u de rechtbank te vatten.