Terug

Hoelang alimentatie betalen voor zoon die werkt?

Ikke

Beste

 

Ik moet alimentatie betalen tot mijn zoon werk heeft, dit is nu het geval. Zowel mijn ex-man als zoon hebben mij dit niets laten weten, ben het via andere te weten gekomen. Wat moet ik nu doen? Kan ik stoppen met alimentatie te betalen?

 

Grtjs


1 Antwoord

Antwoord van Advocaat Michel Boghe

Beste,

 

Conform artikel 203 Burgerlijk Wetboek loopt de onderhoudsverplichting van ouders ten aanzien van kinderen slechts door na hun meerderjarigheid als hun opleiding nog niet voltooid is.

 

Op het eerste zicht kan u dus stoppen met betalen.

 

Praktisch gezien zou het aangewezen kunnen zijn om een aangetekende brief te bezorgen waarin u stelt dat u vernomen hebt dat de studies zouden beëindigd zijn, dat er zelfs sprake is van tewerkstelling en dat u bijgevolg elke betaling van onderhoudsgelden onmiddellijk stopzet.

 

Het is natuurlijk eveneens aan te raden om de som die u normaal gezien maandelijks betaalt opzij te houden totdat duidelijk is of de zoon inderdaad in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien.

 

Onderhavig advies uiteraard onder voorbehoud van effectief kennisname van het ganse dossier.

 

 

Met vriendelijke groet