Terug

Kan ik huurschulden doen betalen via "gedwongen" afhouding van wedde of pensioen ?

Benjamin

Wegens achterstallige betaling van de huishuur heb ik via het vredegerecht  minnelijke schikking bedongen tot betaling van 4 maandan achterstallige huishuur te betalen voor 31/03/2015. Bij niet betaling van de huishuren kan ik via de deurwaarding uitzetting uit het pand bekomen. Kan ik via een nieuwe gerechtsprocedure de "gewongen" betaling van de schulden vragen door bvb. beslag op loon of pensioen?


1 Antwoord

Antwoord van Advocatenkantoor Goris & Van Herck

Dit is mogelijk, maar wel beperkt tot het wettelijk minimum.