Terug

Kan ik onmiddelijk ontslagen worden bij een werkgerelateerd bijberoep?

Bart

Ik ga volgende maand in bijberoep starten in verkoop van doe het zelf materiaal.

Ik ben momenteel werkende in een doe het zelf winkel als bediende.

Kan ik op staande voet ontslagen worden aangezien mijn toekomstig bijberoep werkgerelateerd is?

Heb ik dan nog recht op ontslagvergoeding?

Moet ik een opzegtermijn doen?

Heb ik nadien recht op uitkering?

alvast dank!


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Indien u zomaar start als zelfstandige in bijberoep met de verkoop van hetzelfde of gelijkaardig materiaal als uw werkgever, terwijl u daar nog in dienst bent, begeeft u zich inderdaad op zéér glad ijs.Ook na uitdiensttreding kunnen er zich echter problemen stellen. Mogelijks vooriet uw arbeidsovereenkomst een niet - concurrentiebeding. Zelfs als er geen concurentiebeding is, zult u niet op een onrechtmatige wijze de concurrentie mogen aangaan (bijvoorbeeld: geen cliënten afwerven op basis van klantenlijsten die u achterhield, enz...).

 

Lees eerst uw arbeidsovereenkomst. Het kan best dat alle nevenactiviteiten verboden worden gedurende de  arbeidsovereenkomst (betwistbaar), of dat minstens verbod wordt opgelegd om ondertussen een zelfstandig bijberoep uit te oefenen. Maar zelfs als uw arbeidsovereenkomst geen dergelijk verbod bevat, dan nog schrijft u het zelf: uw toekomstig bijberoep is werkgerelateerd. Vooraleer van start te gaan terwijl u nog in dienst bent, zult u dus eerst uw werkgever moeten contacteren en zijn schriftelijke toelating pogen te bekomen. Als dat niet lukt, wint u best verder advies in bij uw vakbond of bij een advocaat die vertrouwd is met sociaal recht. Als u zomaar zonder toelating met uw bijberoep begint, terwijl u bij uw huidige werkgever werkt, is ontslag wegens dringende reden inderdaad zeer goed mogelijk.

 

Overigens is het ook mogelijk dat uw arbeidsovereenkomst een niet - concurrentiebeding voorziet, dat van toepassing wordt nadat u uit dienst bent. Een dergelijk beding is aan heel wat voorwaarden gekoppeld. Win nader advies in bij uw vakbond of bij een advocaat, vertrouwd met sociaal recht.

 

Zonder stukken in te zien en zonder alle omstandigheden te kenne, is het niet mogelijk om uw vraag hier gedetailleerder te behandelen!