Terug

Kan men goederen in beslag nemen ?

Cauwels Johan

ik verhuur een handelspand (café) aan een BVBA .De handelshuuraanvraag tot verlenging van de huur werd op wettelijke manier opgezegd. De personen (uitbaters) hebben  voortijdige het pand verlaten .Zij zijn op een andere locatie een café begonnen op naam van de vrouw onder de rechtsvorm van éénmanszaak. Nu blijkt dat dat de maatschappelijke zetel van de BVBA is blijven staan op het adres van mijn handels pand .Blijkbaar zijn er nog schulden en zijn er ook kosten gemaakt op naam van de Bvba . Nu probeert men via inbeslagname van goederen die mijn eigendom zijn en in het café staan die schulden te recuperen . Kan dat en wat kan ik daar tegen doen ? Het is de bedoeling dat ik zoals wettelijk staat voorgeschreven dat ik het café 2 jaar uitbaat .


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte heer,

 

Dit is een vaker voorkomend probleem.

 

Zo de B.V.B.A. nog niet in vereffening is gegaan of failliet verklaard werd dient u de B.V.B.A. (en bij voorkeur de zaakvoerders of vennoten op hun persoonlijk adres) zo snel mogelijk formeel in gebreke te stellen ten einde hen er toe te dwingen de maatschappelijke zetel te verplaatsen.  Zo de vennootschap in vereffening is of failliet werd verklaard dient u respectievelijk de vereffenaar of de curator aan te schrijven.

 

Zo daar geen gevolg aan gegeven wordt dient u een procedure op te starten voor de rechtbank van koophandel ten einde de gevorderde maatregelen te bekomen, alsook een schadevergoeding (met voorbehoud voor de schade die ondertussen zou zijn ontstaan).  Het is mogelijk dat daarbij een vereffenaar wordt aangesteld of zelfs een curator, doch dit maakt het (in principe) iets eenvoudiger om de verplaatsing van de maatschappelijke zetel te bekomen

 

Indien er geen reactie komt op de eerste ingebrekestelling is een gerechtelijke procedure (die met de nodige stiptheid wordt opgevolgd) onvermijdelijk daar het frequent gebeurd dat men in dergelijke zaken met verschillende beslagen van diverse gerechtsdeurwaarders geconfronteerd kan worden en iedere revindicatieprocedure al even kostelijk is as die ene procedure voor de rechtbank van koophandel om de zetel te laten wijzigen.  Bovendien is het al voorgevallen dat niet voor alle goederen waarop beslag werd gelegd een eigendomsbewijs kan worden voorgelegd, hetgeen problematisch kan zijn bij een revindicatieprocedure voor de beslagrechter.

 

Tijdig en doortastend optreden is derhalve de boodschap indien de vennootschap met de onaangepaste maatschappelijke zetel meerdere (ondernemende) schuldeisers blijkt te hebben.

 

Met vriendelijke groeten,
Johan Van Renterghem

Advocaat

Advocatenkantoor Van Renterghem