Terug

Lening?

onbekend

mijn vraag is het volgende

ik zet een advertentie op een site waarin staat dat ik een lening zoek van 2000 ik vind een persoon die me dat leent , ik geef hem een kopie van mijn identiteitskaart en ik onderteken papieren die hy zelf heeft opgesteld

maar hij is een gewoon persoon . niet van een bank of verzekeringskantoor of dergelijke gewoon een persoon

na dat hij me de lening heeft gegeven laat ik  niets meer van me weten en betaal ik hem niets terug

de vraag is kan hij dan zijn geld terug eisen via een rechtzaak of is hij geen officieel persoon die mag lenen ?

mvg


5 Antwoorden

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte,

U heeft een leningsovereenkomst ondertekend met een particulier en niet met een bank- of verzekeringsinstelling.

U heeft niettemin een leningsovereenkomst afgesloten en de aard van uw contractant doet geen afbreuk aan de bepalingen van de overeenkomst (zolang de bepalingen van de betrokken overeenkomst geldig zijn).  Particulieren kunnen zelf immers leningsovereenkomsten afsluiten, enkel de contractuele bepalingen zullen afwijken van leningsovereenkomsten die banken aanwenden (en die overigens aan strengere geldigheidsvoorwaarden onderhevig zijn dan onderhandse leningsovereenkomsten tussen particulieren.

De ontlener kan derhalve wel degelijke het ontleende geld terugvorderen via gerechtelijke weg.

Met vriendelijke groeten,

Johan Van Renterghem

advocaat

Advocatenkantoor Van Renterghem


Antwoord van onbekend

hey bedankt voor je antwoord ..

En wat als de tegen partij ontkent ..

En blijft volhouden dat ze hem niet kent ?

Groetjes  


Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Uw vraagstelling kan ik niet plaatsen : uit uw feitenrelaas blijkt dat er "papieren" werden opgesteld, m.a.w. er is dus een overeenkomst waaruit de identiteit van de partijen blijkt.  Hoe kan er dan ontkend worden ?


Antwoord van onbekend

wel er zijn gen getuigen en iedereen kan haar gegevens gebruikt hebben ...


Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Zolang er geen klacht is ingediend of procedure is ingesteld wegens valsheid in geschrifte is het document geldig