Terug

Maatschappelijke zetel van failliete vennootschap?

Bart

De huurder van ons handelspand is failliet. Er bevinden zich geen goederen meer van de gefailleerde. De maatschappelijke zetel staat echter nog steeds op ons adres. Is de curator verplicht de maatschappelijke zetel te verzetten daar dit potentiële nieuwe huurders afschrikt?


1 Antwoord

Antwoord van Jacobs Liesbet

Geachte, 

 

U kan het best een klacht neerleggen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen , zij gaan dan over tot schrapping van de maatschappelijke zetel. 

Potentiële huurders zouden niet afgeschrikt moeten worden, te meer nu er zich geen goederen meer bevinden. U kan ook de curator vragen dat deze aan u een e-mail verzendt met daarin de bevestiging dat de failliete vennootschap geen belangen meer heeft op het adres en het aldus kan worden verhuurd. 

 

Hopelijk heb ik u hiermee geholpen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Liesbet JACOBS

Jacobs Law - Aartselaar