Terug

Mijn eigen advocaat e?st achteraf nog geld ?

pol

beste advocaten

 

na een lange procedure d?e al jaren bezig was heb ik zoveel geld kw?jt gespeeld aan deurwaarderskosten mijn eigen advocaat... ik dacht dat alles voorbij was tot mijn eigen advocaat na een periode van een jaar afkwam dat hij nog te goed had...alle facturen dat hij m?j toen gestuurd had waren al betaald...anders had hij ook n?et verder gedaan met het werk....mijn vraag : is dat mogelijk kan men na een t?jd nog alt?jd betalingen (advocaatkosten) opsturen?

 

mvg 


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Erelonen en kosten van een advocaat verjaren na vijf jaar. Echter: die termijn BEGINT MAAR TE LOPEN op het ogenblik dat een advocaat van zijn opdracht ontheven is. Als u dus stelt dat uw advocaat 'na een jaar' nog ereloon en kosten vroeg, zal die eis waarschijnlijk niet verjaard zijn.

 

Wellicht hebt u inderdaad alle VOORSCHOTTEN betaald,  maar gaat het hier om een resterende EINDAFREKENING.

 

In de eerste plaats dringt persoonlijk overleg zich op met uw gewezen advocaat. Maak een afspraak, en leg hem uit op welke punten u het niet eens bent. Misschien komt u dan wel tot een akkoord over een iets lager bedrag, eventueel gepaard met afbetalingsfaciliteiten?

 

Als er op die wijze geen akkoord mogelijk is, kunt u zich wenden tot het secretariaat van de balie tot dewelke uw advocaat behoort, m.a.w. tot de stafhouder. Wellicht kan de zaak daar dan onderworpen worden aan een scheidsrechterlijke commissie (arbitragecommissie). Die commissie zal dan oordelen of het gevorderde bedrag gerechtvaardigd is. Dat heeft dan toch het voordeel dat er geen proceskosten moeten uitgegeven worden, zoals voor een rechtbank (of dat de proceskosten uiterst minimaal zijn), en dat u een oplossing bereikt zonder echt te moeten procederen.