Terug

Moet ik nu al een schrijven richten aan de huurder ?

Erwin Maurissenl

Wanneer moet ik de huurder schriftelijk in gebreke stellen ?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Het is best om kort op de bal te spelen en zodra de huurder zich in uw ogen foutief gedraagt, een ingebrekestelling te versturen. bijvoorbeled bij te late huurbetaling, bij niet betaling, bij gebrek aan onderhoud enz.Ingebrekestellingen worden uiteraard op een bewijsbare manier verstuurd, dus aangetekend of tegen ontvangstbewijs.