Terug

Moeten wij een boete betalen na het afzien van de aankoop van een auto?

Martijn

Onlangs keken we voor een nieuwe auto bij een concessiehouder, we besloten om de auto te kopen met een financiering van het merk zelf. Op het contract doorstreepte de verkoper de clausule van financiering, omdat dat volgens hem met een apart formulier moest. Wij tekenden en de financiering werd geweigerd.

 

Volgens de verkoper geen probleem en alles leek in orde. Nu krijgen we na enkele werkenden brief van een advocaat in de bus met de eis dat we of de auto alsnog volledig betalen of een hoge boete betalen. Na telefonisch onderhoud met deze man krijgen we te horen dat we moeten betalen omdat de verkoper de clausule over financiering geschrapt heeft en aldus het zou zijn alsof we cash de auto zouden aankopen.

 

Als de clausule over financiering niet doorstreept was, stond er in de algemene voorwaarden dat de verkoop bij weigering automatisch verviel. Nu heb ik al een bewijs van de aanvraag van financiering bij dat merk door die verkoper en geven ze toe dat de verkoper een fout gemaakt heeft, maar blijven ze toch die boete eisen. Moeten wij betalen of niet?


1 Antwoord

Antwoord van Advocaat Marika Van Gysegem

Goedemorgen, 

De vraag die u stelt kan niet zomaar met JA of NEE beantwoord worden. 

Hieronder treft u enkele argumenten die u kan inroepen, uiteraard zonder garantie op een positief resultaat. 

Een geldig tot standgekomen overeenkomst waarin een ondubbelzinnig akkoord is gegeven over een prijs en een voorwerp, kan niet zomaar verbroken worden. 

U kan dus niet "afzien" van de aankoop van een wagen, nadat u een contract tekende. 

MAAR U KAN EVENTUEEL WEL DE TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT AANVECHTEN. 

U kan  dan best starten met een schriftelijke reactie naar de advocaat toe, waarin u meldt dat

1) u het contract niet zou hebben getekend indien de verkoper u niet had misleid over de inhoud ervan.

U zou nooit akkoord zijn gegaan om de wagen te kopen zonder financiering. 

De bedoeling van partijen bij het aangaan van een overeenkomst dient gerespecteerd te worden: het was uw bedoeling een wagen te kopen op voorwaarde dat u een financiering zou bekomen. 

De verkoper heeft u dus misleid door een bepaalde clausule te schrappen zodat een gebrek in de wilsovereenstemming is ontstaan. 

U kan verwijzen naar de verplichting van de verkoper om u als consument correct te informeren over de gevolgen van het aanvaarden van een contractuele verbintenis. 

U zou nooit akkoord zijng egaand e wagen "cash" te betalen dus juridisch is het contract niet geldig totstandgekomen (geen ondubbelzinnig akkoord over prijs en voorwerp) 

 

2) De verbrekingsvergoeding bepaald in de algemene voorwaarden kan enkel ingeroepen worden tegen u, indien u voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst op de hoogte was van de inhoud ervan.

De bewijslast van de kennisgeving ligt bij de verkoper, dus indien u de algemene voorwaarden niet ter ondertekening kreeg voorgelegd , kan u argumenteren dat deze niet werden meegedeeld en dus niet tegenstelbaar zijn aan u- lees niet kunnen worden toegepast en dus geen verbrekingsvergoeding kan worden gevorderd

 

3)  Om een dagvaarding te vermijden, kan u ook ONDER VOORBEHOUD VAN ALLE RECHT eventueel een voorstel tot minnelijke regeling  formuleren, voor bijvb 50% van de gevorderde verbrekingsvergoeding, enkel om een procedure te vermijden. 

 

INdien de verkoper u dagvaardt voor de rechtbank MOET DE VERKOPER ZIJN EIS BEWIJZEN, waarbij u alle voormelde argumenten zal kunnen inroepen. 

 

Advocaat M. Van Gysegem