Terug

Plichten van naakte eigenaar?

Jacques

Ik ben naakte eigenaar van een woning. 

De vruchtgebruiker eist dat ik de herstelling betaal van de verwarmingsketel. 

Bovendien eist ze dat, wanneer de ketel achteraf toch nog opnieuw in panne valt, dat ik dan een nieuwe zou installeren. 

Ik heb reeds enkele artikels gelezen over de rechten en de plichten van een naakte eigenaar vs de vruchtgebruiker.

Daaruit begrijp ik dat de naakte eigenaar alleen de kosten moet dragen van grote vernieuwings- en verbouwingswerken met het oog op de stevigheid en instandhouding van het gebouw. Wat de verwarmingsketel betreft lees ik tegenstrijdige meningen. Is er enige jurisprudentie ter zake?


1 Antwoord

Antwoord van Advocaat Michel Boghe

Beste

Het Hof van Cassatie heeft bij herhaling gesteld dat het artikel 606 Burgerlijk Wetboek evolutief moet worden geïnterpreteerd. Of in een specifieke situatie een kost ten laste is van de naakte eigenaar, dan wel van de vruchtgebruiker, wordt overgelaten aan de feitenrechter. Er is dus heel wat casuïstiek omtrent het onderwerp.

Het vervangen van de verwarmingsinstallatie lijkt mij een kost ten laste van de naakte eigenaar, gelet op deze evolutieve interpretatie.

Herstellingen tot onderhoud zijn ten laste van de vruchtgebruiker. De kosten om werken uit te voeren aan de bestaande installatie, lijken mij dus ten laste te zijn van de vruchtgebruiker.

Een vervanging kan pas aan de orde zijn als een herstelling niet meer mogelijk is.

Dit advies is een preliminair advies, onder uitdrukkelijk voorbehoud van kennisname van de stukken van het dossier.

U kan mij steeds contacteren voor verdere bespreking.