Terug

Schuld opeisen zonder schriftelijke overeenkomst?

Geranna Steenbeek

Geachte heer, mevrouw,

 

Enige tijd geleden hebben mijn zakenpartner en ikzelf  een bvba overgenomen op fifty fifty basis, waarbij ik de volledige financiering op mij heb genomen, zonder dat daaraan een schriftelijke overeenkomst ten grondslag ligt. Door omstandigheden wil ik nu mijn deel in financiële zin vorderen van mijn zakenpartner. In Nederland zou ik dit kunnen doen op basis van het Nederlands Burgerlijk wetboek 6 artikel 38 op basis van de volgende tekst: “Indien geen tijd voor de nakoming is bepaald, kan de verbintenis terstond worden nagekomen en kan terstond nakoming worden gevorderd.”

Op basis van welk artikel in het Belgisch Burgerlijk Wetboek kan ik dit in België doen?   


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte Heer,

 

Dit lijkt inderdaad mogelijk omdat u een schuld voor een ander heeft betaald.

 

Het dossier moet echter in detail worden bekeken om hierover 100% uitsluitsel te geven.

Met vriendelijke groet,

 

Liesbet JACOBS