Terug

Schuld uit buitenland, beslaglegging mogelijk?

smeets

beste, 

 

11 jaar geleden, heeft mijn man een lening aangegaan bij een nederlandse bank. Hij was toen ook nog woonachtend in nederland. Nu wonen wij in belgie. Wij krijgen een keer per jaar een brief van een nederlandse deurwaarder met de vraag dit bedrag in een keer te betalen. In het begin van onze relatie (9 jaar geleden) heb ik geprobeerd een regeling te treffen maar zei wilde daar niks van weten, en eiste het gehele bedrag in 1 keer. Momenteel staat dit op 21000 euro.

 

Vanmorgen kreeg ik een brief in de bus dat ze beslag wilde leggen op auto en inboedel. Wij zijn beide van nederlandse nationaliteit en werken in belgie. 

 

kunnen zij zomaar beslag leggen hier? zonder dat er ooit een belgische rechter of deurwaarder mee gemoeid is geweest, en valt dit inmiddels niet onder verjaring?

 

mvg  


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte,

 

De schuldeiser kan inderdaad beslag leggen, doch niet zonder tussenkomst van een rechter en een gerechtsdeurwaarder.

 

Wanneer een schuldenaar de rechterlijke uitspraak niet vrijwillig naleeft, kan de schuldeiser de naleving in rechte afdwingen; dit noemt men gedwongen tenuitvoerlegging. Dit vereist een uitvoerbare titel (art. 1386 Ger.W., doch voor een buitenlands vonnis is een exequatur vereist hetgeen een nazicht van de formaliteitvereisten door de Belgische rechter met zich meebrengt.

 

Dit vormt meestal geen probleem, enkel de kost ervan schrikt bepaalde schuldeiser af indien de schuldvordering gering is qua omvang.  De eerste daad van daadwerkelijke tenuitvoerlegging na het bekomen van een exequatur is de betekening van het bevel tot betalen.

 

Daarna moet, ten vroegste na 15 dagen en ten laatste binnen de 6 maanden (onroerende goederen) of 10 jaar (roerende goederen) beslag worden gelegd. Zoniet verliest het bevel van rechtswege zijn gevolg.

Bij uitvoerend beslag op roerende goederen (auto of meubels) is dus enkel het aan het beslag voorafgaand bevel onderworpen aan een maximum geldigheidsduur, nl. 10 jaar (gemene verjaringstermijn want geen bijzondere bepaling).

 

Met vriendelijke groeten,

 

Johan Van Renterghem
advocaat

Advocatenkantoor Van Renterghem