Terug

Terugvordering cadeau's vrienden?

Liesbeth Van Schepdael

Beste,

 

Maandag hebben wij een aangetekend schrijven ontvangen van ex-vrienden waarin ze bepaalde cadeau's en geld onrechtmatig terugvorderen.

Zij hebben niks op papier maar eisen nu na de vriendschap alles terug. Is dit mogelijk?

Moeten wij antwoorden op het aangetekend schrijven? en hoeveel tijd hebben wij wettelijk indien we moeten antwoorden?


4 Antwoorden

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Alles staat of valt bij een rechtszaak met het leveren van het bewijs. Laten we even aannemen dat er hier geen schriftelijk bewijs voorligt. De kern van de bewijslevering ligt in dat geval vaak in de manier waarop de verwerende partij zich verdedigt. De vrienden moeten vooreerst bewijzen dat ze "cadeau's en geld" OVERHANDIGD hebben. Soms wordt dat bewijs geleverd doordat de verwerende partij de overhandiging erkent of minstens niet ontkent. In dat geval beperkt de verwerende partij zelf haar verdediging. Dan moet zij immers op haar beurt bewijzen dat ze één en ander "CADEAU" kreeg (en bvb. niet in leen), en dat is vaak niet eenvoudig. Bij schenking moet men zowel de wil om te schenken bewijzen, als de wil tot aanvaarding. Als de verwerende partij de overhandiging/afgifte erkent, maar stelt dat er schenking was, moet de verwerende partij dus de wil tot schenken en de wil tot aanvaarden van die schenking bewijzen. Vaak faalt daar in die specifieke situatie het verweer en dan wordt de verwerende partij tot teruggave/terugbetaling veroordeeld. Méér kan men daarover hier niet kwijt. De feitelijke omstandigheden zijn erg verschillend van geval tot geval. Ze zullen in detail moeten bestudeerd worden en vanaf haar eerste reactie (lees bvb.: brief) moet de verwerende partij op haar hoede zijn hoe ze zich verdedigt!


Antwoord van Liesbeth Van Schepdael

Dus u raadt ons aan om  te ontkennen dat wij bepaalde dingen gekregen hebben?

Hoe kunnen wij bewijzen dat dit cadeau's waren? Zij hebben ons nooit iets laten tekenen of nooit gezegd dat wij dit moesten terugbetalen?

Wat als ze dit voor de vrederechter trekken? Dan gaat hij/zij toch zeggen dat ze dat niet zomaar uit hun duim zuigen?

Hoeveel tijd hebben wij om te reageren op dit aangetekende schrijven? Zijn wij verplicht te reageren?

 

Met vriendelijke groeten


Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Elke verdedigingsstrategie moet vertrekken vanuit de feiten, maar ook vanuit de concrete situatie van de verwerende partij en vanuit het doel dat zij beoogt. Men is niet verplicht om iets te verklaren, en ook niet om de waarheid te vertellen, tenzij in de situatie waarbij er een (bvb. gedingbeslissende) eed zou opgelegd worden. Of het in de concrete situatie echter voordelig is om strak te ontkennen, is weer wat anders. Dat moet geval per geval bekeken worden. Overigens moet er MISSCHIEN in een eerste fase niet bekend of ontkend worden, maar kan er mogelijks volstaan worden met de mededeling aan de eiser "u bewijst niet dat...", hetgeen nog iets anders is dan een boude ontkenning...

 

Ofschoon enkel een handelaar in koophandelszaken "verplicht" is om meteen en voldoende gedetailleerd te reageren op een aangetekend schrijven, kan het wellicht toch best zijn schriftelijk te reageren. Of u best reageert en hoe, moet u met uw advocaat uitmaken.

 

Het is hier niet de plaats om dat allemaal - publiek - verder te ontleden. Alles hangt af van de concrete feiten, geval per geval. Vooraleer u een brief terugstuurt, neemt u best alles met een advocaat onder de loupe.


Antwoord van Liesbeth Van Schepdael

Ok alvast bedankt voor de info!