Terug

Tussenkomst van bouwfirma?

defauw

7 jaar geleden hebben wij een huis gebouwd met een sleutel-op-de-deur-bouwfirma. Alles heel goed verlopen, en we waren tevreden. Tot enkele weken geleden er een stuk van 4m³ pleisterwerk van ons plafond in de living naar beneden valt. De bouwfirma werd gecontacteerd en stelde vast dat het hier ging om slecht geplaatst pleisterwerk en zijn bereid om het pleisterwerk op hun kosten af te breken en te vernieuwen. De pleisteraar werkt ondertussen niet meer voor hen. Volgens de bouwfirma kunnen ze geen beroep doen op de verzekering van de pleisteraar, die ondertussen failliet is. Het vernieuwen van het plafond bezien ze dan ook als een commerciële tussenkomst.

Over een tussenkomst in het schilderwerk, stockage van meubelen, overnachtingen,... zijn ze niet bereid om in tussen te komen.

Mijn vraag is nu: welke zijn hier onze rechten?

 

Fam. Defauw


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte,

 

U heeft een overeenkomst afgesloten met de bouwpromotor of bouwfirma en NIET met de onderaannemer, in casu de pleisteraar.

 

Dit maakt dat U zich dient te richten naar de bouwpromotor of bouwfirma.

 

De herstelling door de bouwfirma is geen commerciële tussenkomst, maar een contractuele verplichting.  De bouwfirma (of desgevallend zijn onderaannemers) dient immers een woning af te leveren die voldoet aan de regels van de kunst.

 

De schilderwerken dienen in principe aldus betaald te worden alsook de genotsderving, enz...

 

Ten einde U rechten te vrijwaren, lijkt het ons aangeraden per aangetekend schrijven de bouwfirma in gebreke te stellen om Uw schade te vergoeden en indien nog mogelijk foto's te nemen van het plafond alvorens de herstellingen worden uitgevoerd.

 

Op basis hiervan kan U dan eventueel in rechte optreden.

 

Vriendelijke groeten,

 

Advocatenkantoor Hoornaert Heynderickx Verlaeckt