Terug

Vredegerecht / indienen van een syntheseconclusie

Paul Van Gysel

Onderwerp: een burgerlijke zaak voor de vrederechter. Op de inleidende zitting werd gevraagd om de verdediging via schriftelijke conclusies te laten uitvoeren (art. 747 § 1 Ger.W.). Dit werd toegestaan en conclusietermijnen werden in overleg met beide partijen opgemaakt door de rechter.

Zoals u weet moet de laatste conclusie van een partij de vorm aannemen van een syntheseconclusie. Die syntheseconclusie vervangt alle vorige conclusies. Dit houdt in dat de rechter in de regel enkel de laatste syntheseconclusie in aanmerking mag nemen.

Mijn vraag:

Eén partij heeft een conclusie ingediend maar heeft op de laatste datum GEEN syntheseconclusie ter griffie neergelegd. Hoe gaat de vrederechter reageren (in een vonnis) wanneer hij ziet dat de eisende partij geen syntheseconclusie heeft opgemaakt?


1 Antwoord

Antwoord van Elise De Puysseleyr

Beste,

De Vrederechter zal de conclusie die werd ingediend, beschouwen als syntheseconclusie. De Vrederechter zal rekening houden met de argumentatie in deze conclusie.

Mvg,

Elise De Puysseleyr

Advocaat