Terug

Wat is de verzet termijn of termijn hoger beroep in vonnis zonder tegenspraak ?

katrijn van moeseke

Bij deze samengevat hetgeen reeds uitvoerig werd besproken.

 

Gezien tegenpartij gedwongen uitvoering wenst van het vonnis dd. 14.07.2014 van de Heer Vrederechter over het tweede kanton te Brugge, is zij tot betekening van het vonnis overgegaan met bevel tot betaling.

 

Er wordt tot gedwongen tenuitvoerlegging overgegaan gezien niet en/of niet vrijwillig tot betaling wordt overgegaan.

 

Tegen de inhoud van het vonnis op zich KAN hoger beroep worden aangetekend, hetgeen conform uw instructies gebeurde (zie bijlage).

 

Reeds in synthesebesluiten in eerste aanleg werd opgeworpen dat tegenpartij stukken diende te overleggen waaruit blijkt dat Jens effectief school heeft gelopen, aan de examens heeft meegedaan en blijk heeft gegeven van de nodige ijver.

 

De Heer Vrederechter heeft dit niet in overweging genomen in het vonnis.

 

Zoals eerder uitvoerig besproken, dient het BEVEL (tot betaling) beschouwd te worden als de eerste daad van tenuitvoerlegging van het vonnis.

 

Het bevel heeft tot doel de schuldenaar een ultieme keer aan te manen zijn verbintenissen na te komen onder bedreiging van uitwinning van zijn goederen.

 

Tegen het bevel kan wel degelijk VERZET worden aangetekend en hiervoor is geen termijn voorgeschreven.

kan u laten weten of dit juist is. de termijn is volgens mij steeds en alleen  4 weken na betekenis vonnis 

 


1 Antwoord

Antwoord van Mireille Decat

Geachte,

 

Verzet tegen een verstekvonnis kan binnen de maand na betekening ervan.

 

Werd het vonnis u via een bevel tot betaling betekend dan heeft u dus 1maand om verzet aan te tekenen.

 

Een bevel tot betalen is geen beslag .

 

mvg

 

Mireille Decat

0477/321601