Terug

Wat kan ik doen met een leveringscontract van een nieuwe wagen?

Gerd

De levering van mijn nieuwe wagen blijft aanslepen. Op 27 maart 2019 heb ik de bestelling geplaatst met een leveringstermijn van 6 maanden. Op de bestelbon staat levering voor 30 september 2019, wat ondertussen verstreken is.

Na lang aandringen kreeg ik in augustus een e-mail bericht dat de wagen in eerste instantie niet meer dit jaar zou geleverd worden, maar na aandringen zou hij dan toch voor half november geleverd worden. Ik heb 10 dagen geleden naar een update gevraagd maar noch de garage, noch de klantendienst van het merk geven ook maar enig antwoord.

De kosten voor mijn eigen wagen blijven ondertussen oplopen.

Volgens de stipulaties van het contract is er een bijkomende leverperiode van 25% voorzien, dus tot 15 november 2019. Maar dat niemand een duidelijk antwoord kan geven wanneer mijn nieuwe wagen wordt geleverd vind ik niet klantvriendelijk en verontrustend. Nu heb ik blijkbaar het 'recht' om het contract te ontbinden (na 15 november) maar daar schiet ik niks mee op. Mijn eigen wagen nu is aan vervanging toe en de onderhoudskosten lopen te hoog op.

Wat kan ik doen?  


1 Antwoord

Antwoord van Advocatenkantoor Goris & Van Herck

U kan beginnen met een duidelijke ingebrekestelling te sturen. Als hier geen antwoord op komt, kan u een procedure starten voor de Rechtbank, waarbij u twee mogelijkheden hebt: gedwongen uitvoering van de overeenkomst met betaling van een schadevergoeding voor de laattijdige levering of verbreking van de overeenkomst met betaling van een schadevergoeding.